Accommodation and hotels

Jl. Puri Grenceng No. 46 80361 Tuban

Jalan Semeru No.59, 65112 Malang

Jl Bendungan Sigura-gura Barat no 6, 65113 Malang

Jl. Kalimantan 9 Surabaya

Estimated USD 23 per room per night

Jl. Mayjen Sungkono no. 62, 64182 Kediri

Kawi Street No 48 Malang

Estimated USD 43 per room per night

KH Agus Salim 87, 66215 Tulungagung

Dukuh Kupang Timur XX/52 Surabaya

Estimated USD 27 per room per night

216 Pegirian Street 60141 Surabaya East Java

Estimated USD 25 per room per night

Jl Citraraya Utama Citraraya, Surabaya, Indonesia, 60219 Surabaya

Estimated USD 64 per room per night